Janax Snickeri AB
Janax Snickeri AB

Janax snickeri AB är ett specialsnickeri med målsättning att arbeta hantverksmässigt med moderna tillverkningsmetoder.

Vår strävan är att arbeta med material med liten eller ingen miljöpåverkan.